Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

CMS doradzał w zakresie infrastruktury rozliczeń papierów wartościowych w Ukrainie.

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang w Kijowie doradzała DAI Global (USAID) oraz Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy w zakresie zasad rozliczania transakcji z udziałem papierów wartościowych oraz warunków licencjonowania instytucji rozliczeniowych. Nowa Ustawa o Rynkach Kapitałowych jest w szerokim zakresie oparta na przepisach kluczowych dyrektyw i rozporządzeń UE ustanawiających zasady funkcjonowania rynków kapitałowych i finansowych, w tym MiFID II, EMIR oraz MiFIR. Zespołem kancelarii CMS kierował Ihor Olehov, partner i szef działu Banking & Finance, a w jego skład wchodzili również Hrystyna Korpan i Iryna Krawczenko.

Post navigation
Previous post

H&M otworzy swój pierwszy sklep we Lwowie 28 października 2021 roku, podały

Next post

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Eksportu jest otwarte na biznes.