Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Eksportu jest otwarte na biznes.

Jego misją jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W ramach urzędu funkcjonuje 10 wydziałów, które będą zajmować się wszystkimi sprawami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej: „od tworzenia narodowej strategii rozwoju biznesu i kwestii prawnych po przyciąganie inwestycji i innowacji” – wyjaśniło ministerstwo. Zespół będzie analizował problemy przedsiębiorców i inicjował zmiany w ustawodawstwie w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Ponadto, biuro będzie stymulować innowacje w istniejących firmach oraz przyczyniać się do tworzenia i rozwoju ekosystemu startupów.

Post navigation
Previous post

CMS doradzał w zakresie infrastruktury rozliczeń papierów wartościowych w Ukrainie.

Next post

Ukraina może uzyskać 1,5 mld dolarów korzyści gospodarczych po przyłączeniu się do europejskiej sieci energetycznej