Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ambasadorowie G7 rozmawiali z przewodniczącym ukraińskiej misji MFW o realizacji umowy promesy kredytowej

. Ambasadorowie z zadowoleniem przyjęli informację o spełnieniu przez Ukrainę niektórych warunków umowy, w tym działań dotyczących sektora bankowego i Funduszu Gwarantowania Depozytów, podano w oświadczeniu.

Post navigation
Previous post

Ukraina może otrzymać od MFW 1,4 mld dolarów

Next post

Misja MFW w Ukrainie... Pomoc finansowa z UE... Naftogaz przejmuje Donieckoblgaz... H&M otwiera sklep we Lwowie... Więcej inwestycji bezpośrednich od inwestorów transgranicznych w zachodnim regionie Ukrainy