Zysk netto ukraińskich banków wzrósł o prawie 600%; instytucje finansowe zarobiły ponad 130 mld hrywien.

środa, 27 grudnia, 2023
Zysk netto ukraińskich banków wzrósł o prawie 600%; instytucje finansowe zarobiły ponad 130 mld hrywien.

Według wyników z 11 miesięcy tego roku, zysk netto banków (po opodatkowaniu) wyniósł 130,55 mld hrywien. W samym listopadzie liczba ta wyniosła 7,85 mld UAH, poinformował szef komisji ds. finansowych, Danyło Hetmańcew.

Wyjaśnił, że w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku zysk netto banków wzrósł o 570%, a w porównaniu z pierwszymi 11 miesiącami 2021 r. podwoił się. W listopadzie wzrost zysków banków spowolnił w wyniku zwiększonych odpisów na rezerwy na wypadek możliwych strat. Jednak w porównaniu z ubiegłym rokiem takie odliczenia są o 92% mniejsze.

Hetmańcew zauważa, że banki pozostają wysoce rentowne i wydajne operacyjnie. Podstawą zwrotu w 2023 r. są znaczne dochody z odsetek uzyskane głównie dzięki wolnym od ryzyka inwestycjom w rządowe papiery wartościowe (bony skarbowe i certyfikaty depozytowe) oraz umiarkowane odpisy na rezerwy.

W Ukrainie wprowadzono nową ustawę przewidującą dodatkowe tymczasowe opodatkowanie zysków banków. W 2023 r. stawka ta wyniesie 50%, a w 2024 r. 25%.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
NBU pracuje nad nowym mechanizmem ubezpieczenia ryzyka wojskowego.

NBU pracuje nad nowym mechanizmem ubezpieczenia ryzyka wojskowego.

Następna wiadomość
Ukraina zniszczyła duży okręt amfibijny o wartości 85 mln USD, a teraz Rosja straciła 20% swojej floty w ciągu czterech miesięcy.

Ukraina zniszczyła duży okręt amfibijny o wartości 85 mln USD, a teraz Rosja straciła 20% swojej floty w ciągu czterech miesięcy.

Poprzednie główne tematy