Ziemia w Ukrainie jest sprzedawana po celowo zaniżonych cenach.

wtorek, 27 czerwca, 2023
Ziemia w Ukrainie jest sprzedawana po celowo zaniżonych cenach.

Rząd powinien zwrócić uwagę na niskie ceny rejestracji i niedoszacowanie ukraińskich transakcji na rynku ziemi, czytamy w raporcie analitycznym KSE. Raport na temat stanu ukraińskiego rynku ziemi został przygotowany przez ekspertów z Centrum Badań nad Żywnością i Użytkowaniem Gruntów w KSE Agrocenter przy wsparciu USAID.

Analiza ujawniła dwa problemy systemowe: niski poziom rejestracji cen w Państwowym Rejestrze Praw do Nieruchomości oraz zaniżanie cen gruntów podczas transakcji. Od początku 2023 r. udział transakcji z zarejestrowaną ceną wynosił zaledwie 18,8% wszystkich umów kupna i sprzedaży, podczas gdy w 2022 r. odsetek ten wynosił 34,4%, a w 2021 r. 55,0%. Jednocześnie w 60% przypadków, w których wskazano cenę działki, była ona na minimalnym możliwym poziomie, na poziomie normatywnej oceny pieniężnej.

„Stosunek cen kupna i sprzedaży do wartości detalicznej na elektronicznych licytacjach gruntów w stosunku 1:4,5 wskazuje, że zarejestrowane ceny kupna i umowy sprzedaży są dwukrotnie niższe od cen rynkowych” – podkreślono w badaniu.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Likwidacja korytarza zbożowego wywrze presję na hrywnę.

Likwidacja korytarza zbożowego wywrze presję na hrywnę.

Następna wiadomość
Niemcy sprzeciwiają się planowi przekazania Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Niemcy sprzeciwiają się planowi przekazania Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Poprzednie główne tematy