Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję o reparacjach dla Ukrainy od Rosji.
wtorek, 15 listopada, 2022

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję o reparacjach dla Ukrainy od Rosji.

Zgromadzenie Ogólne ONZ większością głosów przyjęło rezolucję „Zapewnienie środków prawnych i reparacji w związku z agresją na Ukrainę”, przygotowaną przez Ukrainę przy współautorstwie ponad pięćdziesięciu państw. Rezolucja zawiera potwierdzenie stanowiska państw ONZ popierającego suwerenność, niepodległość, jedność i integralność terytorialną Ukrainy oraz żądanie wycofania przez Federację Rosyjską wszystkich swoich sił zbrojnych z terytorium Ukrainy w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach. Ponadto Zgromadzenie Ogólne uznaje, że Rosja powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego, w szczególności za agresję, jak również za naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka. W związku z tym, konsekwencje prawne Federacji Rosyjskiej powinny obejmować rekompensatę za szkody wyrządzone Ukrainie.

Poprzednie wiadomości
USA dostarczą Ukrainie nowy pakiet pomocowy w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

USA dostarczą Ukrainie nowy pakiet pomocowy w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Następna wiadomość
Gdzie mieszkają Ukraińcy w Polsce i kto za to płaci?

Gdzie mieszkają Ukraińcy w Polsce i kto za to płaci?

Poprzednie główne tematy