Wskaźnik stresu finansowego w Ukrainie jest wysoki, ale stabilny, więc NBU przewiduje dalszy spadek podstawowej stopy procentowej.

wtorek, 26 grudnia, 2023
Wskaźnik stresu finansowego w Ukrainie jest wysoki, ale stabilny, więc NBU przewiduje dalszy spadek podstawowej stopy procentowej.

Wskaźnik stresu finansowego, który mierzy poziom obecnych zagrożeń w sektorze, jest na wysokim, ale stabilnym poziomie, podał NBU, prezentując raport na temat stabilności finansowej.

W raporcie zauważono, że wojna na pełną skalę i związane z nią zagrożenia bezpieczeństwa pozostają kluczowym ryzykiem systemowym dla sektora finansowego. Wysokie wydatki wojskowe utrzymują zależność gospodarki od zagranicznej pomocy finansowej, a jej nieregularność staje się coraz bardziej ryzykowna. Jednak szanse na pomyślne uzgodnienie pakietów pomocy finansowej przez partnerów Ukrainy są wysokie, więc NBU przewiduje zachowanie makroekonomicznych warunków wstępnych dla stabilnego funkcjonowania sektora finansowego.

Tymczasem większość członków Komitetu Polityki Pieniężnej NBU widzi możliwość obniżenia stopy dyskontowej o 1-2 punkty procentowe w 2024 roku. Jednocześnie kilku członków komitetu uważa, że wskazane jest utrzymanie stopy na obecnym poziomie (15%).

Jednak na początku listopada NBU zauważył, że nie obniży stopy dyskontowej w 2024 roku.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
NBU zauważa ożywienie na ukraińskim rynku nieruchomości; firmy budują i oddają do użytku nowe mieszkania.

NBU zauważa ożywienie na ukraińskim rynku nieruchomości; firmy budują i oddają do użytku nowe mieszkania.

Następna wiadomość
W Ukrainie zarejestrowano trzy kolejne parki przemysłowe o łącznej wartości inwestycji około 1 mld hrywien.

W Ukrainie zarejestrowano trzy kolejne parki przemysłowe o łącznej wartości inwestycji około 1 mld hrywien.

Poprzednie główne tematy