Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Wrześniowe badanie Barometr Perspektyw Biznesu (BOS) pokazuje,

że przedsiębiorcy pozostają optymistyczni, jeśli chodzi o prognozy wyników. W pierwszym miesiącu jesieni przedsiębiorcy pozostają optymistyczni, jeśli chodzi o prognozy dotyczące ich wyników, ze względu na silny popyt konsumpcyjny, sprzyjające otoczenie zewnętrzne i stały wzrost aktywności inwestycyjnej. We wrześniu 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 53,1, wobec 53,4 w sierpniu. Firmy handlowe wyraziły najbardziej optymistyczne poglądy na temat swoich perspektyw wyników, ponieważ wskaźnik dla tego sektora wzrósł do 56,1 we wrześniu, z 51,1 w sierpniu. Firmy przemysłowe są optymistyczne, jeśli chodzi o ich prognozy wyników gospodarczych od pięciu miesięcy, wskaźnik DI dla tego sektora wyniósł 52,8 we wrześniu, w porównaniu do 54,3 w sierpniu. Firmy budowlane również są optymistyczne, jeśli chodzi o ich prognozy dotyczące wyników gospodarczych, DI wyniósł 51,6 we wrześniu wobec 53,0 w sierpniu. Firmy ze wszystkich sektorów zadeklarowały zamiar dalszego podnoszenia cen sprzedaży w związku z silnymi oczekiwaniami wzrostu cen surowców i materiałów.

Post navigation
Previous post

Hrywna stała się jedną z walut świata, które najbardziej umocniły się w 2021 roku.

Next post

Ukraina będzie wspierać Michaiła Saakaszwilego, który został niedawno zatrzymany w Gruzji.