Większość zniesionych ceł unijnych dotyczy ukraińskich produktów rolnych.
czwartek, 28 kwietnia, 2022

Większość zniesionych ceł unijnych dotyczy ukraińskich produktów rolnych.

Unia Europejska zrezygnowała z pobierania przez rok wszystkich ceł importowych na towary ukraińskie. Obejmują one wszystkie cła przemysłowe, cła i kontyngenty rolne, system cen wejścia, cła antydumpingowe i cła ochronne. „Biorąc pod uwagę, że UE jest obecnie głównym szlakiem handlowym dla całego ukraińskiego eksportu, taka decyzja pozwoli na rozwój logistyki do krajów trzeciego świata. Jest to ważne wsparcie dla całej ukraińskiej gospodarki” – powiedziała pierwsza wicepremier Julia Swyridenko. Większość ceł i kontyngentów dotyczy produktów rolnych, dlatego decyzja UE pomaga Ukrainie, a także przyczynia się do utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Swyridenko stwierdziła, że tylko normalizacja eksportu produktów rolnych z Ukrainy może zmniejszyć inflację żywności na świecie i uchronić miliony ludzi przed śmiercią głodową.

Poprzednie wiadomości
Każdego dnia Oschadbank udziela rolnikom kredytów na kwotę 200 mln UAH.

Każdego dnia Oschadbank udziela rolnikom kredytów na kwotę 200 mln UAH.

Następna wiadomość
UE może znieść wszystkie cła na import z Ukrainy.

UE może znieść wszystkie cła na import z Ukrainy.

Poprzednie główne tematy