Weszło w życie unijne embargo na rosyjski węgiel.
czwartek, 11 sierpnia, 2022

Weszło w życie unijne embargo na rosyjski węgiel.

 Zatwierdzony w kwietniu piąty pakiet sankcji ma zakazać zakupu, importu lub transportu węgla i innych stałych paliw kopalnych w UE, jeśli pochodzą one z Rosji lub są z niej eksportowane, podała komisja UE. Embargo weszło w życie 10 sierpnia. Według ekspertów wprowadzenie europejskiego embarga dotyczy jednej czwartej importu węgla z Rosji i spowoduje straty w wysokości 8 mld euro rocznie. Wielka Brytania już 21 lipca wprowadziła zakaz importu węgla z Rosji. Oprócz węgla zakazany jest także import ropy naftowej, produktów ropopochodnych, węgla i produktów węglowych, złota oraz dostarczanie i dostawa, bezpośrednio lub pośrednio, tych towarów. Zakaz dotyczy również świadczenia pomocy technicznej, usług finansowych, funduszy oraz usług maklerskich związanych z tymi towarami. Ponadto 9 sierpnia wszedł w życie także unijny plan zmniejszenia zużycia gazu w całej Unii Europejskiej o 15%.

Poprzednie wiadomości
Węgry i Słowacja zapłaciły za tranzyt rosyjskiej ropy bezpośrednio Ukrainie.

Węgry i Słowacja zapłaciły za tranzyt rosyjskiej ropy bezpośrednio Ukrainie.

Następna wiadomość
W lipcu popyt na samochody elektryczne w Ukrainie wzrósł 2,3 krotnie.

W lipcu popyt na samochody elektryczne w Ukrainie wzrósł 2,3 krotnie.

Poprzednie główne tematy