We wrześniu ożywienie w ukraińskiej produkcji spowolniło.

środa, 18 października, 2023
We wrześniu ożywienie w ukraińskiej produkcji spowolniło.

Według Instytutu Badań Ekonomicznych, udział przedsiębiorstw działających na prawie pełnych (75%-99%) i całkowitych mocach produkcyjnych (100% i więcej) stopniowo spadał przez trzy miesiące z rzędu (z 62% respondentów w czerwcu do 55% we wrześniu). Jednocześnie zarówno udział przedsiębiorstw działających na pełnych obrotach, jak i tych, które nie działają w ogóle, pozostaje niezmieniony.

Ogólnie, niepewność biznesu co do przyszłości jest stosunkowo wysoka. 56% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie „Co stanie się z Twoją firmą za dwa lata?”. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę wyzwania związane z planowaniem działalności produkcyjnej o długim cyklu produkcyjnym.

Jednak 44% respondentów nadal było w stanie przewidzieć swoje dwuletnie perspektywy:

  1. planują rozszerzyć swoją działalność o 25%
  2. 5,9% chce zawęzić działalność

Jednocześnie optymizm dotyczący produkcji i eksportu zmniejszył się wśród niektórych respondentów:

  1. udział przedsiębiorstw planujących wzrost produkcji w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy spadł z 47,6% do 41,7%
  2. zmniejszył się również udział przedsiębiorstw deklarujących wzrost eksportu – z 26,1% do 23,9%.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Nawet po zwycięstwie Ukraina będzie potrzebować pomocy międzynarodowej, aby przetrwać.

Nawet po zwycięstwie Ukraina będzie potrzebować pomocy międzynarodowej, aby przetrwać.

Następna wiadomość
Ukraina spełniła wymagania MFW i UE oraz wzmocniła kontrolę nad wydatkami osób zajmujących stanowiska polityczne i zmierza w kierunku wdrażania kolejnych punktów.

Ukraina spełniła wymagania MFW i UE oraz wzmocniła kontrolę nad wydatkami osób zajmujących stanowiska polityczne i zmierza w kierunku wdrażania kolejnych punktów.

Poprzednie główne tematy