W Ukrainie wciąż działa 18 kontrolowanych przez Rosjan firm górniczych.

piątek, 13 stycznia, 2023
W Ukrainie wciąż działa 18 kontrolowanych przez Rosjan firm górniczych.

Wśród nich, jak podaje NADRA.INFO, są firmy dostarczające metaliczny tytan, węgiel kamienny, węglowodory, wapień, glinę itp. Ponadto rosyjscy najeźdźcy ukradli 63% złóż węgla w kraju, 11% złóż ropy naftowej, 20% złóż gazu ziemnego, 42% metali i 33% złóż metali ziem rzadkich i innych krytycznych minerałów, w tym litu, w sumie ponad 12 trylionów dolarów. Ponadto zauważa się, że kilka ukraińskich pól było kontrolowanych przez Rosjan bezpośrednio lub poprzez nominalnych właścicieli (zwłaszcza w jurysdykcjach offshore) na długo przed rosyjskim atakiem w lutym 2022 roku. Na początku 2023 roku niektóre przedsiębiorstwa wydobywcze już usunęły rosyjskich beneficjentów ze swoich list właścicieli.`

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Mołdawia pozwoli Ukrainie na import gazu z terminali LNG w Grecji i Turcji.

Mołdawia pozwoli Ukrainie na import gazu z terminali LNG w Grecji i Turcji.

Następna wiadomość
Ukraińskie przedsiębiorstwa górnicze i metalurgiczne działają na zaledwie 15-20% mocy produkcyjnych.

Ukraińskie przedsiębiorstwa górnicze i metalurgiczne działają na zaledwie 15-20% mocy produkcyjnych.

Poprzednie główne tematy