W ubiegłym roku wolumen sprzedaży gruntów wzrósł o 58%, a w tym roku spodziewany jest wzrost cen.

środa, 31 stycznia, 2024
W ubiegłym roku wolumen sprzedaży gruntów wzrósł o 58%, a w tym roku spodziewany jest wzrost cen.

Jak stwierdzono w przeglądzie KSE, pomimo znacznego wzrostu na rynku gruntów rolnych w 2023 r., nie osiągnął on jeszcze wskaźników sprzed wojny. Obrót ziemią w 2023 r. wzrósł o 58% w porównaniu z 2022 r. i objął 172 900 hektarów.

Jednocześnie tempo wzrostu średniej ważonej ceny gruntów rolnych było nieco skromniejsze – 8,3%. W związku z tym nominalna kapitalizacja rynku wzrosła o 89,9 mld UAH (2,36 mld USD), a od momentu otwarcia rynku gruntów o 179 mld UAH

„W związku z otwarciem rynku gruntów dla osób prawnych od 1 stycznia br., w przyszłości wartość gruntów ma wzrosnąć o około 40%, a co za tym idzie, kapitalizacja rynku gruntów wzrośnie do prawie 50 mld USD. Oznacza to, że potencjalna kwota finansowania kredytowego może wynieść 17,5 mld USD. To z kolei pozwoliłoby wypełnić lukę w finansowaniu ukraińskiego sektora rolnego, która wynosi około 21 mld USD, i w ten sposób zaspokoić krótkoterminowe potrzeby finansowe, a także inwestycje w odbudowę i rozwój”, przewidują analitycy.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
MFW skorygował prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w pozytywnym kierunku.

MFW skorygował prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w pozytywnym kierunku.

Następna wiadomość
Eksport z ukraińskich portów rośnie i przynosi gospodarce miliardy.

Eksport z ukraińskich portów rośnie i przynosi gospodarce miliardy.

Poprzednie główne tematy