W tym roku Ukraina wyprodukowała 6% światowej produkcji zbóż.

czwartek, 7 grudnia, 2023
W tym roku Ukraina wyprodukowała 6% światowej produkcji zbóż.

Ukraińskie Stowarzyszenie Zbożowe (UGA) zauważa, że w 2023 r. rolnicy wyprodukowali 81 mln ton zbiorów zbóż brutto.

„Ukraina znajduje się na takich glebach, że jesteśmy bardziej zależni od czynników pogodowych niż technologii. Technologie w Ukrainie rozwinęły się w ciągu ostatnich 20-30 lat i pomogły wyhodować 100 milionów ton w porównaniu do 30 milionów ton kilkadziesiąt lat temu. W tym roku ukraińscy rolnicy mieli szczęście z pogodą, co doprowadziło do wyższych niż przeciętne plonów dla wszystkich upraw. Zebraliśmy rekordowe plony dla każdego rodzaju upraw” – powiedział szef Stowarzyszenia Producentów Zbóż.

Powiedział, że pozwoliło to krajowi zrekompensować utratę sześciu milionów hektarów gruntów ornych.

Jednocześnie na całym świecie produkuje się ponad 2,5 miliarda ton zboża; Ukraina stanowi około 5-6% światowego rynku zbóż. UGA ma nadzieję, że rok gospodarczy 2023-2024 wyrówna światowe ceny, a ukraińscy producenci rolni nie poniosą strat.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Firmy budowlane ujawniają trendy rynkowe w Ukrainie podczas wojny.

Firmy budowlane ujawniają trendy rynkowe w Ukrainie podczas wojny.

Następna wiadomość
Bankowcy dzielą się swoimi prognozami dotyczącymi oprocentowania depozytów do końca roku.

Bankowcy dzielą się swoimi prognozami dotyczącymi oprocentowania depozytów do końca roku.

Poprzednie główne tematy