W obwodzie odeskim powstanie multidyscyplinarny park przemysłowy, który zapewni 500 miejsc pracy.

poniedziałek, 27 maja, 2024
W obwodzie odeskim powstanie multidyscyplinarny park przemysłowy, który zapewni 500 miejsc pracy.

Rząd włączył park przemysłowy R-33 w obwodzie odeskim do rejestru parków przemysłowych. Nowy park przemysłowy został zainicjowany przez Radę Wiejską w Kujalnyku i jest 79. parkiem w rejestrze państwowym. Koncepcja parku przemysłowego przewiduje utworzenie klastra przemysłowego do obróbki metali i produkcji wyrobów metalowych na obszarze 10 hektarów. Nowy rozwój stworzy około 500 nowych miejsc pracy.

W parku będą mogły pracować przedsiębiorstwa z następujących branż:

  1. produkcja gotowych wyrobów metalowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń
  2. produkcja sprzętu elektrycznego
  3. przetwórstwo spożywcze i przemysł lekki
  4. produkcja pojazdów
  5. naprawa i instalacja maszyn i urządzeń

Jak wcześniej informowaliśmy, budżet państwa przeznaczył 1 mld UAH na realizację programu rozwoju parków przemysłowych w 2024 roku.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
USA zauważają pozytywny wpływ gospodarczy reform wdrożonych przez Ukrainę; spodziewany jest napływ wielomiliardowych inwestycji.

USA zauważają pozytywny wpływ gospodarczy reform wdrożonych przez Ukrainę; spodziewany jest napływ wielomiliardowych inwestycji.

Następna wiadomość
Ukraina ogłasza swoje oczekiwania dotyczące międzynarodowej pomocy finansowej na ten rok.

Ukraina ogłasza swoje oczekiwania dotyczące międzynarodowej pomocy finansowej na ten rok.

Poprzednie główne tematy