W czerwcu Ukraińcy zwiększyli depozyty bankowe o 23 mld USD.
piątek, 29 lipca, 2022

W czerwcu Ukraińcy zwiększyli depozyty bankowe o 23 mld USD.

Na dzień 1 lipca depozyty konsumentów indywidualnych (w tym przedsiębiorców indywidualnych) w bankach uczestniczących w Funduszu Gwarantowania Depozytów wyniosły za miesiąc czerwiec 869,5 mld UAH (23 mld USD). To o 30,4 mld UAH (820 mln USD) więcej niż miesiąc wcześniej, podała służba prasowa Funduszu. Z tej sumy depozyty w walucie krajowej wyniosły 581,8 mld UAH, a w walutach obcych 287,7 mld UAH. Fundusz podkreślił, że w czasie stanu wojennego w Ukrainie i przez trzy miesiące po jego zakończeniu 100 proc. gwarancji dotyczy depozytów osób fizycznych w bankach uczestniczących w funduszu. Po zakończeniu trzymiesięcznego okresu po zakończeniu stanu wojennego maksymalna kwota gwarantowanego odszkodowania będzie wynosić 600 tys. UAH (16 tys. USD). Na dzień 1 lipca 2022 r. w rejestrze uczestników Funduszu Gwarancyjnego znajdowało się 69 banków.

Poprzednie wiadomości
Ukraina wznowi eksport oleju słonecznikowego do Indii.

Ukraina wznowi eksport oleju słonecznikowego do Indii.

Następna wiadomość
Portfele elektroniczne i rachunki płatnicze w Ukrainie są teraz zgodne ze standardem IBAN.

Portfele elektroniczne i rachunki płatnicze w Ukrainie są teraz zgodne ze standardem IBAN.

Poprzednie główne tematy