Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Uwaga redaktora:

Szczyt UE-Ukraina już się zakończył i był owocny. Podpisano trzy umowy: o lotnictwie cywilnym, o programie „Horyzont Europa” i o dostępie do programu „Kreatywna Europa”. Poza umowami, UE potwierdziła swoje niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. UE z zadowoleniem przyjęła utworzenie Międzynarodowej Platformy Krymskiej i podkreśliła, że UE przedłużyła swoje sankcje gospodarcze wobec Rosji, które po raz pierwszy zostały nałożone w 2014 roku.

Post navigation
Previous post

Zełenski, Macron, Merkel i szczyt Normandzkiej Czwórki... Oczekiwania wobec szczytu Ukraina-UE.... Rosną koszty budowy... UZ wznawia międzynarodowe połączenia do 5 krajów... Ukraińskie maliny będą eksportowane do USA

Next post

McDonald's otworzy swoją pierwszą restaurację na autostradzie w Ukrainie.