Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Uwaga redaktora:

Efektywna gospodarka odpadami wUkrainie nie jest normą dla administracji lokalnej, zarządzającej naszymi miastami i ośrodkami regionalnymi.  W kraju zalegają tysiące ton odpadów, które niszczą krajobraz i zanieczyszczają środowisko.  Odpady, które można poddać recyklingowi i wykorzystać do produkcji energii. Jeśli jeden zakład recyklingu w Żytomierzu może wyprodukować wystarczająco dużo ciepła dla 30% mocy miasta, to można to zrobić w innych regionach. Gospodarka ukraińska musi się zdywersyfikować i być mniej zależna od paliw kopalnych, które podlegają wahaniom cen i nie są odnawialne. Jedynym regionem, który przyjął ideę energii odnawialnej jest Odesa. Region, w którym można znaleźć farmy wiatrowe, farmy paneli słonecznych i zakłady przetwarzania odpadów.

Post navigation
Previous post

Cena gazu przekroczyła 1000 dolarów... Zmiany w Naftogazie i Narodowej Radzie Inwestycyjnej.... Pierwszy ładunek kontenerowy z towarami z Ukrainy... Umowa o ruchu bezwizowym z Peru... Uruchomienie lotów do Taszkientu

Next post

Ukraińscy projektanci w DC Fashion Week