Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe
Unijny „węglowy podatek graniczny”, który ma zostać przyjęty w przyszłym miesiącu, zagraża przemysłowemu i energetycznemu status quo Ukrainy,

mówca po mówcy ostrzegał wczoraj na forum Europejskiego-Ukraińskiego Dnia Energii w Kijowie. „Handel energią elektryczną przez granicę może już nie przynosić środków na potrzebne inwestycje” – ostrzegł Mats Lundin, przewodniczący Agencji Energii UE. „Eksport stali może przestać być opłacalnym biznesem dla dużych ukraińskich przemysłów, na których nauczyliśmy się polegać, jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia i wpływy z podatków”.

Post navigation

Previous post

Ukraina wyznaczyła ambitne cele redukcji emisji CO2, ale "większość pracy przypadnie na okres po 2030 roku"

Next post

Wszystkie reaktory na Ukrainie są konstrukcji radzieckiej, a 12 zostało zbudowanych jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, w latach 80