Ukrnafta przyciągnęła 25 potencjalnych partnerów do eksploatacji ukraińskich złóż.

czwartek, 28 grudnia, 2023
Ukrnafta przyciągnęła 25 potencjalnych partnerów do eksploatacji ukraińskich złóż.

Państwowa spółka wydobywająca ropę naftową i gaz Ukrnafta przedłużyła proces wyboru partnerów do wspólnego zagospodarowania 21 złóż do 1 marca 2024 roku. Pozwoli to wszystkim potencjalnym partnerom dokończyć badanie due diligence złóż.

Do tej pory zainteresowanie współpracą wykazało 25 ukraińskich oraz siedem europejskich i północnoamerykańskich firm. Oczekuje się, że potencjalni partnerzy zainwestują pieniądze i technologię w poszukiwania i wydobycie. Preferowane będą umowy o współdzieleniu produktów. Oznacza to, że inwestor otrzymuje prawo do poszukiwania, eksploracji i wydobycia minerałów na określonym obszarze podglebia na własny koszt i ryzyko w zamian za otrzymanie części produkcji.

Wkładem Ukrnafty będzie złoże i prawo do korzystania z istniejącej infrastruktury wydobywczej, a wkładem partnera będzie opracowany plan rozwoju złoża w celu zwiększenia produkcji i finansowania działalności.

Według szacunków, zasoby proponowanych złóż wynoszą ponad 12 mln ton ropy naftowej i ponad 31 mld metrów sześciennych gazu.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraińcy uważają, że sytuacja gospodarcza kraju pogorszyła się.

Ukraińcy uważają, że sytuacja gospodarcza kraju pogorszyła się.

Następna wiadomość
Minister finansów podsumował tegoroczne finansowanie budżetowe i nakreślił perspektywy na kolejne lata.

Minister finansów podsumował tegoroczne finansowanie budżetowe i nakreślił perspektywy na kolejne lata.

Poprzednie główne tematy