Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze twierdzi, że Kostiantyn Żewago, udziałowiec kontrolujący notowanego na giełdzie w Londynie producenta peletów żelaznych Ferrexpo, został umieszczony na międzynarodowej liście poszukiwanych.

Żewago, były ustawodawca i były właściciel beneficjenta Finance & Credit Bank, jest poszukiwany pod zarzutem defraudacji i prania brudnych pieniędzy w związku ze zniknięciem 113 mln dolarów z bankrutującego kredytodawcy. Służby prasowe Żewago zaprzeczają, że znajduje się on na liście poszukiwanych, twierdząc, że Interpol nie podjął działań w związku z petycją, którą otrzymał w październiku ubiegłego roku.

Post navigation
Previous post

W obliczu zbliżającego się lata, realistycznym scenariuszem dla relacji Ukrainy z MFW może być przekształcenie zamrożonego promesy kredytowej w instrument rozszerzonego wsparcia finansowego,

Next post

Metale ziem rzadkich: