Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ukraiński miód stał się jednym z czołowych produktów spożywczych eksportowanych przez Ukrainę.

Podczas gdy głównymi towarami eksportowymi Ukrainy są zboże i ruda żelaza, eksport miodu rośnie zarówno pod względem pojemności, jak i jakości produktu. W 2020 roku Ukraina wyeksportowała 80,8 tys. ton miodu, czyli o 45% więcej niż w 2019 roku. W ostatnich latach wielkość produkcji miodu wzrosła dwudziestokrotnie. Rynkami eksportowymi są USA, ZEA, Arabia Saudyjska, Katar, Malezja, Liban, Wielka Brytania (DP World TIS). Wzrost ten oznacza, że Ukraina staje się liderem w produkcji miodu w Europie i stanowi wyzwanie dla innych producentów miodu.

Post navigation
Previous post

Od początku 2021 roku Fundusz Mienia Państwowego przeprowadził ponad 1,5 tys. aukcji.

Next post

Taksówka powietrzna z Charkowa.