Ukraińska reforma licytacji ziemi podwoiła dochody właścicieli gruntów.
wtorek, 1 listopada, 2022

Ukraińska reforma licytacji ziemi podwoiła dochody właścicieli gruntów.

Bank Światowy pochwalił reformy w zakresie dzierżawy gruntów państwowych i komunalnych. Według raportu tej instytucji, dzierżawa ziemi poprzez aukcje internetowe na platformie Prozorro.Sales podwoiła dochody właścicieli gruntów, zauważyło Ministerstwo Gospodarki. W swoim raporcie Bank Światowy porównał wyniki aukcji gruntów offline i online sprzed reformy z wynikami aukcji online w systemie Prozorro.Sales, które odbyły się po wprowadzeniu reformy. Reforma i udostępnienie przejrzystego systemu handlu elektronicznego z otwartym źródłem przyczyniły się do zmniejszenia barier dla uczestnictwa oraz zwiększenia poziomu konkurencji i przejrzystości, tworząc równe szanse dla uczestników. Zmniejszyło to ryzyko korupcji i wyeliminowało pośredników, których interesy mogą nie odpowiadać interesom społeczności i przyczyniać się do konfliktów interesów.

Poprzednie wiadomości
Światowy rynek pracy cierpi z powodu wojny Rosji przeciw Ukrainie.

Światowy rynek pracy cierpi z powodu wojny Rosji przeciw Ukrainie.

Następna wiadomość
Wycofanie się Rosji z porozumienia zbożowego spowodowało wzrost cen pszenicy.

Wycofanie się Rosji z porozumienia zbożowego spowodowało wzrost cen pszenicy.

Poprzednie główne tematy