Ukraińska infrastruktura logistyczna jest na skraju załamania: 25% mostów jest w stanie krytycznym.

wtorek, 22 sierpnia, 2023
Ukraińska infrastruktura logistyczna jest na skraju załamania: 25% mostów jest w stanie krytycznym.

Według Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy, 24% ukraińskich mostów jest całkowicie lub częściowo niezdatnych do użytku. Głównymi kwestiami, które musiała rozwiązać wyspecjalizowana komisja, są stan ukraińskich mostów i identyfikacja niezbędnych rozwiązań w celu złagodzenia wszelkiego możliwego ryzyka.

„Niestety, ponad jedna trzecia odpowiedzialnych stron nie posiada dokładnych informacji o stanie swoich mostów, a jedna czwarta wszystkich konstrukcji w kraju znajduje się w stanie krytycznym” – powiedział wicepremier ds. odbudowy Oleksandr Kubrakow.

W oparciu o wyniki prac komisji sformułowano już konkretne propozycje legislacyjne dotyczące priorytetowego przydziału środków na awaryjną odbudowę lub naprawę krytycznych mostów.

Warto również zauważyć, że zły stan mostów jest spowodowany nie tylko brakiem funduszy w czasie wojny, ale także ciągłymi rosyjskimi atakami terrorystycznymi, w tym na infrastrukturę logistyczną.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraińcy mogą kontrolować wydatki państwa na budowę i odbudowę Ukrainy.

Ukraińcy mogą kontrolować wydatki państwa na budowę i odbudowę Ukrainy.

Następna wiadomość
Stany Zjednoczone planują zwiększyć produkcję amunicji w celu wsparcia Ukrainy.

Stany Zjednoczone planują zwiększyć produkcję amunicji w celu wsparcia Ukrainy.

Poprzednie główne tematy