Ukraińska firma inwestycyjna zmienia swoje prognozy gospodarcze dla Ukrainy.

środa, 29 maja, 2024
Ukraińska firma inwestycyjna zmienia swoje prognozy gospodarcze dla Ukrainy.

Grupa inwestycyjna Dragon Capital poprawiła swoją prognozę inflacji w 2024 r. z 8% do 7,6%. Jednocześnie utrzymano poprzednie szacunki wzrostu PKB o 4% w 2024 r. dzięki ożywieniu eksportu morskiego i rozwojowi kompleksu wojskowo-przemysłowego, które przeważą nad negatywnym wpływem zwiększonej mobilizacji i niedoborów energii elektrycznej.

Prognoza średniego rocznego kursu wymiany hrywny zmieniła się z 37,3 UAH za 1 USD do 40 UAH za 1 USD, a kurs na koniec roku z 39 UAH za 1 USD do 42 UAH za 1 USD.

Zewnętrzne wsparcie finansowe dla budżetu Ukrainy wyniesie 37 mld USD. Sytuacja budżetowa pozostaje jednak napięta i będzie wymagać mobilizacji zasobów wewnętrznych. Jednocześnie wzrost wydatków na obronę może być częściowo sfinansowany przez zmniejszenie wydatków pozamilitarnych (na przykład na obsługę zewnętrznego zadłużenia komercyjnego po jego restrukturyzacji) oraz dodatkowe dochody (podatek od zysków nadzwyczajnych banków, wzrost stawek akcyzy paliwowej itp.)

Deficyt budżetowy sektora administracji publicznej spadnie do około 1,6 bln hrywien z 1,7 bln hrywien w ubiegłym roku (z wyłączeniem dotacji).

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Wielka Brytania pomoże ukraińskiej firmie zbudować zakład do produkcji zielonego wodoru o wydajności 8000 ton rocznie, inwestując 300-400 mln euro.

Wielka Brytania pomoże ukraińskiej firmie zbudować zakład do produkcji zielonego wodoru o wydajności 8000 ton rocznie, inwestując 300-400 mln euro.

Następna wiadomość
Światowe zadłużenie przekroczyło już 315 bilionów dolarów i nadal rośnie.

Światowe zadłużenie przekroczyło już 315 bilionów dolarów i nadal rośnie.

Poprzednie główne tematy