Ukraińscy budowniczowie zwiększają liczbę budynków oddawanych do użytku.

piątek, 1 września, 2023
Ukraińscy budowniczowie zwiększają liczbę budynków oddawanych do użytku.

Wskaźnik ten wzrósł 1,4 razy w ciągu pół roku w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r., do 3,59 mln metrów kwadratowych. Według Państwowej Służby Statystycznej w 2023 r. oddano do użytku 2,03 mln metrów kwadratowych (56,3% całkowitego wolumenu), czyli o 25% więcej niż w roku ubiegłym, na obszarach wiejskich – 1,57 mln metrów kwadratowych, czyli prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.

Łącznie oddano do użytku 44 200 mieszkań (+61%). Były one rozłożone na miasta – 26 400 mieszkań (+25%) i wsie – 17 700 mieszkań, i są 2,5 razy wyższe niż w tym samym okresie w 2022 roku.

Największą liczbę mieszkań wprowadzono w Kijowie i obwodzie kijowskim (16,5%), obwodzie winnickim, obwodzie lwowskim, obwodzie iwanofrankowskim i obwodzie zakarpackim. Wzrost wolumenu wprowadzonych mieszkań odnotowano we wszystkich regionach Ukrainy z wyjątkiem trzech regionów: Połtawy (-41,2%), Czernihowa (-39%) i Żytomierza (-11,2%).

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ministerstwo Energetyki Ukrainy przedstawiło Koncepcję Bezpieczeństwa Energetycznego.

Ministerstwo Energetyki Ukrainy przedstawiło Koncepcję Bezpieczeństwa Energetycznego.

Następna wiadomość
Ukraińcy otrzymają 232 mln USD z Banku Światowego na pilne naprawy domów.

Ukraińcy otrzymają 232 mln USD z Banku Światowego na pilne naprawy domów.

Poprzednie główne tematy