Ukraińcy zaczęli aktywniej pożyczać pieniądze i zwiększać swoje depozyty, ale eksperci przewidują spadek stóp procentowych.

wtorek, 16 kwietnia, 2024
Ukraińcy zaczęli aktywniej pożyczać pieniądze i zwiększać swoje depozyty, ale eksperci przewidują spadek stóp procentowych.

Przewodniczący Komisji Finansów, Danyło Hetmańcew, komentując dane NBU, zauważa, że akcja kredytowa nieznacznie wzrosła w marcu, ale ogólnie pozostała w stagnacji. Saldo kredytów w hrywnach udzielonych przedsiębiorstwom i konsumentom wzrosło w marcu o 1,9% (+13,7 mld hrywien) w porównaniu z lutym i o 7,1% (+49,4 mld hrywien) w porównaniu z marcem ubiegłego roku. Kredyty konsumenckie stanowią 30% całkowitego portfela kredytowego, a kredyty korporacyjne 70%.

Regulator wyjaśnił, że wzrost liczby kredytów konsumenckich wynikał z większej aktywności konsumentów, w tym kredytów kartowych, oraz wzrostu wolumenu w ramach programu przystępnych kredytów hipotecznych eOselya.

Jednocześnie, zgodnie z wynikami za pierwszy kwartał, depozyty bankowe przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w hrywnach osiągnęły poziom 1,635 bln hrywien. W marcu wzrosły one o 1,7% (+27,7 mld hrywien), a od początku roku o 0,4% (+6,8 mld hrywien).

Jednocześnie bankierzy zauważają, że obietnica NBU dotycząca dalszego obniżania stopy dyskontowej wywiera presję na oprocentowanie depozytów dla osób fizycznych, które banki już zaczęły obniżać.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Kraje zachodnie są zaangażowane w 96% rosyjskiego eksportu LNG.

Kraje zachodnie są zaangażowane w 96% rosyjskiego eksportu LNG.

Następna wiadomość
Firmy w strefach wysokiego ryzyka militarnego otrzymują 20% dostępnych pożyczek.

Firmy w strefach wysokiego ryzyka militarnego otrzymują 20% dostępnych pożyczek.

Poprzednie główne tematy