Ukraina zwiększyła swoje dochody budżetowe, ale deficyt sięga 34% wszystkich dochodów.

wtorek, 13 lutego, 2024
Ukraina zwiększyła swoje dochody budżetowe, ale deficyt sięga 34% wszystkich dochodów.

Od 1 stycznia do 8 lutego dochody budżetowe wzrosły o 26,9% w porównaniu do ubiegłego roku, podał NBU. Bez międzynarodowej pomocy finansowej wzrosły one o 60% ze względu na 70% wzrost dochodów podatkowych. Dochody pochodziły z podatku dochodowego (+60%), podatku VAT od towarów, prac i usług wyprodukowanych w Ukrainie (+410%) oraz dochodów instytucji budżetowych, które wzrosły o 23,5%.

Wydatki budżetu państwa w tym samym okresie wzrosły o 12%, ubezpieczenie społeczne wzrosło o 5,7%, a wydatki inwestycyjne wzrosły o 60% w związku z budową renowacyjną i innymi pracami.

Jednocześnie deficyt budżetu państwa wynosi 1,7 mld USD. Stanowi to 34% całkowitych dochodów budżetu państwa. Od 1 stycznia do 6 lutego 2024 r. dochody wyniosły 41,2 mld hrywien.

Należy zauważyć, że od początku wojny około 75,4 mld USD międzynarodowej pomocy finansowej wsparło budżet państwa.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraina może wyeksportować rekordową ilość soi w tym sezonie.

Ukraina może wyeksportować rekordową ilość soi w tym sezonie.

Następna wiadomość
Ukraina planuje wprowadzić preferencyjne warunki dla producentów pojazdów elektrycznych i wykorzystać krajowy lit do produkcji akumulatorów.

Ukraina planuje wprowadzić preferencyjne warunki dla producentów pojazdów elektrycznych i wykorzystać krajowy lit do produkcji akumulatorów.

Poprzednie główne tematy