Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ukraina, UE, USA i Niemcy powinny określić „czerwone linie” w sprawie „Nord Stream-2”,

powiedziała wicepremier Ukrainy Olga Stefaniszyna. Jednym z przykładów takich linii jest porozumienie między Rosją a Węgrami w sprawie dostaw gazu z pominięciem terytorium Ukrainy. Ukraina monitoruje ten proces i stara się zrozumieć, czy umowa jest „czerwoną linią”. Według Stefaniszynej, jest jasne, że dla amerykańskich i niemieckich partnerów bezpośrednia groźba zerwania umów i wymóg tranzytu z pominięciem Ukrainy, nieracjonalne ceny gazu – to nie jest „czerwona linia” i nie jest elementem wojny hybrydowej.

Post navigation
Previous post

Pomoc wojskowa i bezpieczeństwa z USA przybyła,

Next post

Ukraina opóźnia powołanie szefa biura antykorupcyjnego.