Ukraina terminowo spełniła większość wymogów strukturalnych MFW i UE, ale są pewne opóźnienia.

piątek, 1 grudnia, 2023
Ukraina terminowo spełniła większość wymogów strukturalnych MFW i UE, ale są pewne opóźnienia.

W ciągu dziewięciu miesięcy trwania programu MFW, wymogi zostały spełnione dla 16 z 23 sygnałów strukturalnych MFW i ośmiu z 20 warunków w ramach programu UE. Według monitoringu przeprowadzonego przez analityków RRR4U, kraj nie spełnił ani nie przekroczył terminu w przypadku sześciu sygnałów ostrzegawczych MFW i trzech zobowiązań UE.

Należy zauważyć, że najbardziej problematycznymi aspektami wdrażania programu MFW pozostają dwa zadania w zakresie polityki fiskalnej: powrót programu przystępnych pożyczek 5-7-9 w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz opracowanie planów reformy podatkowej i celnej. Terminy dla tych zadań minęły odpowiednio we wrześniu i październiku, ale nadal nie zostały one spełnione. Ponadto Ukraina spełniła kilka wymogów po terminie.

W programie UE Ukraina ma zaległe zobowiązania w zakresie skutecznego zarządzania i energii: normy ustawy o postępowaniu administracyjnym nie zostały jeszcze wdrożone, a nie ma planu działania na rzecz przywrócenia infrastruktury energetycznej, biorąc pod uwagę cele przejścia na zieloną energię.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
USAID AGRO zapewnia 703 mln hrywien na rozwój zorientowanego na eksport przetwórstwa zbóż, oleju i roślin strączkowych.

USAID AGRO zapewnia 703 mln hrywien na rozwój zorientowanego na eksport przetwórstwa zbóż, oleju i roślin strączkowych.

Następna wiadomość
SPFU zapowiada prywatyzację na dużą skalę i dzierżawę ziemi państwowej na cele rolnicze.

SPFU zapowiada prywatyzację na dużą skalę i dzierżawę ziemi państwowej na cele rolnicze.

Poprzednie główne tematy