Ukraina spodziewa się 90 mld USD inwestycji w przemyśle wytwórczym w ciągu najbliższych 10 lat.

wtorek, 26 grudnia, 2023
Ukraina spodziewa się 90 mld USD inwestycji w przemyśle wytwórczym w ciągu najbliższych 10 lat.

„Naszym celem jest zwiększenie udziału przemysłu przetwórczego w PKB z 8% do 20%. Planowane jest przyciągnięcie 90 mld USD inwestycji dla przedsiębiorstw produkcyjnych w ciągu 10 lat” – powiedziała minister gospodarki Julia Swyrydenko.

Zauważyła, że rząd oferuje kilka narzędzi wspierających ukraińskie przedsiębiorstwa. Obejmuje to 18 mld hrywien na 2024 r. w ramach programu kredytowego 5-7-9%, planowane 5,4 mld hrywien dotacji na przetwórstwo oraz powrót programu rekompensaty kosztów zakupu maszyn rolniczych i materiałów eksploatacyjnych.

Ponadto w przyszłym roku Rada Ministrów przeznaczy 3 mld hrywien na wsparcie przez państwo projektów o znacznych nakładach inwestycyjnych.

Plan przewiduje mechanizm inwestycyjny w ramach programu Ukraine Facility w celu wydawania gwarancji międzynarodowym instytucjom finansowym i zwiększenia przepływu inwestycji do Ukrainy. Oczekuje się, że mechanizm ten pomoże przyciągnąć 8-10 mld USD w 2024 roku.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
W Ukrainie zarejestrowano trzy kolejne parki przemysłowe o łącznej wartości inwestycji około 1 mld hrywien.

W Ukrainie zarejestrowano trzy kolejne parki przemysłowe o łącznej wartości inwestycji około 1 mld hrywien.

Następna wiadomość
Ukraina zebrała 78,7 mln ton nowych zbiorów i zwiększyła eksport produktów rolnych do UE o 11%.

Ukraina zebrała 78,7 mln ton nowych zbiorów i zwiększyła eksport produktów rolnych do UE o 11%.

Poprzednie główne tematy