Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy pozytywnie oceniają możliwość uruchomienia wspólnego korytarza wodorowego.
czwartek, 17 listopada, 2022

Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy pozytywnie oceniają możliwość uruchomienia wspólnego korytarza wodorowego.

Operatorzy systemów transportu gazu w Ukrainie, Słowacji, Czechach i Niemczech zakończyli wstępne studium wykonalności dotyczące ponownego wykorzystania rur gazowych do transportu wodoru. Studium wykazało, że technicznie możliwy jest transport 120 GWh wodoru dziennie przez Europę Środkową do 2030 roku. Modernizacja gazociągu od granicy z Ukrainą do południowych Niemiec będzie wymagała inwestycji rzędu 1-1,5 mld euro. Prawdopodobny koszt transportu wyniesie od 0,10 do 0,15 euro za kg na 1000 km. Według obecnych planów, prace nad projektem rozpoczną się w 2024 roku, a powinny zakończyć się do 2030 roku. Firmy zainteresowane udziałem mogą rozważyć ubieganie się o status IPCEI – ważnego projektu o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Zapewni to możliwość realizacji inwestycji europejskich.

Poprzednie wiadomości
Zełenski uruchamia Fundusz Likwidacji Skutków Agresji Rosyjskiej.

Zełenski uruchamia Fundusz Likwidacji Skutków Agresji Rosyjskiej.

Następna wiadomość
Rząd przeznacza 1,7 mld UAH z Banku Światowego dla poszczególnych regionów na remonty infrastruktury krytycznej.

Rząd przeznacza 1,7 mld UAH z Banku Światowego dla poszczególnych regionów na remonty infrastruktury krytycznej.

Poprzednie główne tematy