Ukraina poprosi o dwuletnie odroczenie płatności z tytułu euroobligacji.
czwartek, 21 lipca, 2022

Ukraina poprosi o dwuletnie odroczenie płatności z tytułu euroobligacji.

 Gabinet Ministrów polecił Ministerstwu Finansów rozpoczęcie negocjacji z posiadaczami ukraińskich euroobligacji w sprawie opóźnionych płatności. Ukraina zwróci się do obligatariuszy o przedłużenie terminu obiegu wszystkich euroobligacji o 24 miesiące i odroczenie wypłaty dochodów z odsetek na ten sam okres. Zaznaczono, że łączna kwota odsetek nie może przekroczyć 3 mld dolarów (zbiorczo dla wszystkich obligacji płatnych w dolarach) i 300 mln euro (zbiorczo dla wszystkich obligacji płatnych w euro). Po zakończeniu odroczenia, przychody z tytułu odsetek od obligacji będą naliczane według normalnych stawek. Ponadto Ukraina proponuje restrukturyzację warrantów PKB, dając państwu prawo do ich odkupienia w latach 2024-2027.

Poprzednie wiadomości
Międzynarodowi wierzyciele zgodzili się na odroczenie płatności Ukrainy z tytułu euroobligacji.

Międzynarodowi wierzyciele zgodzili się na odroczenie płatności Ukrainy z tytułu euroobligacji.

Następna wiadomość
UE zmniejszy zużycie gazu o 15% do wiosny przyszłego roku.

UE zmniejszy zużycie gazu o 15% do wiosny przyszłego roku.

Poprzednie główne tematy