Ukraina planuje zbudować ponad 200 zakładów przetwarzania odpadów za prawie 4 mld USD w ciągu 10 lat.

piątek, 29 grudnia, 2023
Ukraina planuje zbudować ponad 200 zakładów przetwarzania odpadów za prawie 4 mld USD w ciągu 10 lat.

Jak powiedział minister środowiska Ruslan Strilec: „Przeanalizowaliśmy problemy każdego regionu, zbadaliśmy ilość wytwarzanych odpadów i opracowaliśmy plan rozmieszczenia zakładów przetwarzania odpadów, który obejmował 207 projektów”.

Każdy projekt obejmuje podejście klastrowe do budowy zakładów przetwarzania odpadów. Każdy klaster jest przeznaczony do przetwarzania 400 000-500 000 ton odpadów rocznie i musi zapewnić utylizację 100% nowo wytworzonych stałych odpadów z gospodarstw domowych na swoim terytorium. Według szacunków, inwestycja w budowę szacowana jest na prawie 4 miliardy dolarów.

Według ministra, znalazł się już inwestor, który współfinansuje realizację projektu przetwarzania śmieci w regionie Kijowa. Inwestorzy byli również zainteresowani projektami w regionach Połtawy, Odessy i Iwano-Frankowska. Podobne formaty współpracy rozpoczynają się w obwodach sumskim, żytomierskim, zakarpackim i charkowskim.

Zgodnie z celami strategicznymi Ministerstwa Środowiska, nowe zakłady przetwarzania odpadów powinny pojawić się w Ukrainie do 2034 roku.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Modernizacja floty Ukraińskiej Żeglugi Dunajskiej pozwoli zaoszczędzić około 8 mln euro rocznie.

Modernizacja floty Ukraińskiej Żeglugi Dunajskiej pozwoli zaoszczędzić około 8 mln euro rocznie.

Następna wiadomość
Ukraiński kompleks wojskowo-przemysłowy może zwiększyć produkcję o 500% w 2024 roku.

Ukraiński kompleks wojskowo-przemysłowy może zwiększyć produkcję o 500% w 2024 roku.

Poprzednie główne tematy