Ukraina planuje wziąć udział w unijnym programie wsparcia finansowego jednolitego rynku.

poniedziałek, 29 maja, 2023
Ukraina planuje wziąć udział w unijnym programie wsparcia finansowego jednolitego rynku.

Program Jednolitego Rynku to siedmioletni program wsparcia finansowego o wartości 4,2 mld euro, który daje możliwość wzmocnienia i zwiększenia przejrzystości jednolitego rynku oraz zapewnienia rozwoju jego potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy, koordynacji działań i zmniejszania barier administracyjnych, skupienia się na odbudowie gospodarczej ekosystemów przemysłowych, pomocy w osiągnięciu pełnego potencjału jednolitego rynku i zapewnienia odbudowy Europy po pandemii COVID-19.

Udział Ukrainy zapewni dodatkowe zachęty i możliwości, w tym zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie i dystrybucję wysokiej jakości europejskich towarów w Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił ukraińskiemu parlamentowi projekt ustawy do zatwierdzenia.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Minister finansów Ukrainy spotkał się z przedstawicielami Banku Światowego, MFW i IFC w celu omówienia finansowania odbudowy.

Minister finansów Ukrainy spotkał się z przedstawicielami Banku Światowego, MFW i IFC w celu omówienia finansowania odbudowy.

Następna wiadomość
Dania uruchomiła specjalny fundusz inwestycyjny dla Ukrainy o wartości 133 mln dolarów.

Dania uruchomiła specjalny fundusz inwestycyjny dla Ukrainy o wartości 133 mln dolarów.

Poprzednie główne tematy