Ukraina otrzyma 530 mln USD z IBRD na wynagrodzenia i emerytury.
poniedziałek, 12 września, 2022

Ukraina otrzyma 530 mln USD z IBRD na wynagrodzenia i emerytury.

Rząd zdecydował się na pozyskanie dodatkowego finansowania w wysokości 530 mln USD w ramach realizacji wspólnego projektu z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (IBRD) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju (IDA). Kredyt zostanie udzielony na preferencyjnych warunkach w ramach gwarancji Wielkiej Brytanii i Danii, z okresem spłaty 19 lat z pięcioletnim okresem karencji. Oprocentowanie wynosi 0,25% w skali roku (naliczane od niewykorzystanej części pożyczki). Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników sektora publicznego, zapewnienie wypłat emerytur oraz finansowanie kilku państwowych programów pomocy społecznej: wypłata mieszkań i usług komunalnych, wsparcie dla rodzin o niskich dochodach, dzieci niepełnosprawnych itp.

Poprzednie wiadomości
Ukraina krytykuje MFW za powolny postęp w udzielaniu pomocy.

Ukraina krytykuje MFW za powolny postęp w udzielaniu pomocy.

Następna wiadomość
Ukraina będzie eksportować biometan do UE.

Ukraina będzie eksportować biometan do UE.

Poprzednie główne tematy