Ukraina otrzyma 24 mln euro na rozminowywanie od Chorwacji, Norwegii i Hiszpanii.

czwartek, 12 października, 2023
Ukraina otrzyma 24 mln euro na rozminowywanie od Chorwacji, Norwegii i Hiszpanii.

Po międzynarodowej konferencji darczyńców w sprawie humanitarnego rozminowywania Ukrainy, która odbyła się w Zagrzebiu, Chorwacja przeznaczy na ten cel 5 mln euro, Hiszpania 1,5 mln euro, a Norwegia 200 mln koron norweskich (17,3 mln euro). Ponadto Ukraina i Chorwacja podpisały międzyrządową umowę o współpracy w zakresie rozminowywania.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, 44 hektary gruntów rolnych wymagają priorytetowego rozminowania, a 13 500 kilometrów kwadratowych Morza Czarnego, Morza Azowskiego i ukraińskich rzek jest zanieczyszczonych minami.

Europejski komisarz ds. środowiska Virginius Sinkavičius powiedział, że ogólnie rzecz biorąc, państwa członkowskie i UE zainwestowały już 110 mln euro w rozminowywanie Ukrainy.

Ponadto Ukraina uruchamia inicjatywę Minefields Honey, aby zebrać pieniądze i zwrócić uwagę społeczności światowej na ten problem. Pomysł polega na wykorzystaniu dronów do obsiewania zaminowanych pól ziołami wykorzystywanymi do produkcji miodu. Ukraińscy dyplomaci będą zabierać ten miód ze sobą na spotkania i wizyty międzynarodowe oraz rozdawać go dyplomatom i osobom publicznym na całym świecie.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
MFW uważa, że populacja Ukrainy wzrośnie po znacznym spadku w pierwszych latach wojny.

MFW uważa, że populacja Ukrainy wzrośnie po znacznym spadku w pierwszych latach wojny.

Następna wiadomość
16. Ramstein przyniósł więcej zachodniego wsparcia i pomocy wojskowej.

16. Ramstein przyniósł więcej zachodniego wsparcia i pomocy wojskowej.

Poprzednie główne tematy