Ukraina musi zwiększyć zdolność magazynowania warzyw o 60%.

środa, 31 stycznia, 2024
Ukraina musi zwiększyć zdolność magazynowania warzyw o 60%.

Analitycy zauważają, że według przedwojennych szacunków w Ukrainie istniały 493 niewyspecjalizowane magazyny warzyw i 437 magazynów ziemniaków. Możliwości były skoncentrowane na obszarach o wysokiej produkcji. Wiodące pozycje w przechowywaniu ziemniaków należą do obwodów czernihowskiego (21,8%) i żytomierskiego(14,5%), których łączny udział wynosi około 36,3%. Najwięcej magazynów dla innych warzyw znajdowało się w obwodach kijowskim (28,5%) i chersońskim (19,4%), gdzie łącznie znajdowało się 47,9% pojemności.

Obecnie większość przedsiębiorstw w obwodzie chersońskim przestała działać, więc udział obwodu kijowskiego wzrósł. Sytuacja ta wzmacnia również wpływ sezonowości i przyczynia się do wzrostu cen. W końcu, przy braku możliwości przechowywania produktów ukraińskiej produkcji, popyt jest zaspokajany przez import, który ma wyższe ceny.

W związku z tym w 2024 r. możemy spodziewać się dynamiki cen warzyw na poziomie 60-70% przed rozpoczęciem nowych zbiorów.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraiński operator hotelowy planuje dodać 10 nowych projektów deweloperskich.

Ukraiński operator hotelowy planuje dodać 10 nowych projektów deweloperskich.

Następna wiadomość
MFW skorygował prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w pozytywnym kierunku.

MFW skorygował prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w pozytywnym kierunku.

Poprzednie główne tematy