Ukraina i UE wprowadzają alternatywne zasady pochodzenia towarów.

wtorek, 28 listopada, 2023
Ukraina i UE wprowadzają alternatywne zasady pochodzenia towarów.

Od 1 grudnia 2023 r. Ukraina i UE wprowadzą dwustronnie alternatywne zasady określania pochodzenia towarów. W szczególności umowa przewiduje pojawienie się nowych terminów w Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów, w tym „towarów wymiennych” i „maksymalnej zawartości materiałów pochodzących z krajów trzecich”.

Zaktualizowano również listę towarów uzyskanych w krajach uczestniczących w konwencji. Przewiduje się użycie tylko dwóch dokumentów w celu udowodnienia pochodzenia, zamiast czterech: świadectwa EUR.1 i deklaracji pochodzenia (z wyłączeniem dokumentów EUR-MED), upraszczając procedurę udowadniania pochodzenia.

Ponadto okres ważności dokumentów pochodzenia został wydłużony z czterech miesięcy do 10. Uproszczono również mechanizm przyznawania statusu autoryzowanego (zatwierdzonego) eksportera.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Europejski Bank Inwestycyjny otworzył biuro regionalne w Kijowie.

Europejski Bank Inwestycyjny otworzył biuro regionalne w Kijowie.

Następna wiadomość
UZ zwiększyło ilość przewożonego zboża i produktów mielenia o 5,8%.

UZ zwiększyło ilość przewożonego zboża i produktów mielenia o 5,8%.

Poprzednie główne tematy