Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Ukraina dołączy do unijnego programu badań i innowacji Horizon Europe,

którego budżet wynosi prawie 100 mld euro. Denys Szmyhal ogłosił w tym tygodniu, że projekt dekretu prezydenckiego upoważniającego ministra edukacji i nauki do podpisania umowy o przystąpieniu Ukrainy do programu „Horyzont Europa” został zatwierdzony. Dla Ukrainy otwiera to nowe horyzonty współpracy z krajami UE we wszystkich dziedzinach nauki, a także stwarza dodatkowe możliwości finansowe dla naszych instytucji badawczych. Ponadto, zamówienie zapewnia dostęp do programu „Euratom” w zakresie badań i szkoleń w dziedzinie energii jądrowej, powiedział premier.

Post navigation
Previous post

Impreza Vostok-Expo 2021 odbędzie się w Kijowie w dniach 13-14 października.

Next post

Boryspol znajduje się w pierwszej piątce rankingu największych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej.