UE planuje rozpocząć negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE w czerwcu i liczy na skuteczne działania antykorupcyjne.

poniedziałek, 20 maja, 2024
UE planuje rozpocząć negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE w czerwcu i liczy na skuteczne działania antykorupcyjne.

Szef Misji Konsultacyjnej UE w Ukrainie Rolf M. Hay Pereira Holmboe powiedział, że negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE mogą rozpocząć się w czerwcu. Podkreślił, że najtrudniejszym zadaniem jest przyjęcie ustawodawstwa zgodnego ze standardami UE w zakresie wdrażania „podstawowych zasad” (standardów związanych z praworządnością, demokracją, prawami człowieka i walką z korupcją).

„Im szybciej Ukraina posunie się naprzód w zakresie sekcji, które powinny być dostosowane do standardów UE, tym szybciej Komisja Europejska będzie mogła złożyć wniosek o członkostwo Ukrainy w UE” – wyjaśnił Holmboe.

UE ma również wysokie oczekiwania co do walki z korupcją w Ukrainie. Urzędnik podkreślił, że UE i inni partnerzy międzynarodowi nalegają na wzmocnienie roli specjalnych ukraińskich organów antykorupcyjnych. Tymczasem strategiczny plan reformy organów ścigania w Ukrainie znajduje się na końcowym etapie koordynacji i zostanie zatwierdzony w najbliższej przyszłości.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
W maju Wielka Brytania dostarczy Ukrainie 100 pocisków do obrony powietrznej, a Niemcy zwiększą pomoc wojskową o 3,8 mld euro.

W maju Wielka Brytania dostarczy Ukrainie 100 pocisków do obrony powietrznej, a Niemcy zwiększą pomoc wojskową o 3,8 mld euro.

Następna wiadomość
Kijów zaoferował Argentynie i Chile umowę o wolnym handlu, udział w odbudowie i możliwości inwestycyjne w Ukrainie.

Kijów zaoferował Argentynie i Chile umowę o wolnym handlu, udział w odbudowie i możliwości inwestycyjne w Ukrainie.

Poprzednie główne tematy