UE jest bliska zatwierdzenia 50 mld euro pomocy finansowej dla Ukrainy, a pieniądze mogą zostać przekazane w pierwszym kwartale.

piątek, 12 stycznia, 2024
UE jest bliska zatwierdzenia 50 mld euro pomocy finansowej dla Ukrainy, a pieniądze mogą zostać przekazane w pierwszym kwartale.

Ambasadorowie UE zatwierdzili „częściowy mandat negocjacyjny” dla propozycji stworzenia jednego wyspecjalizowanego instrumentu wspierającego odbudowę, rekonstrukcję i modernizację Ukrainy, jednocześnie wspierając jej wysiłki na rzecz wdrożenia reform na drodze do przystąpienia do UE.

Utworzenie funduszu w ramach Instrumentu na rzecz Ukrainy powinno połączyć wsparcie budżetowe UE dla Ukrainy w jeden instrument, który zapewni spójne, przewidywalne i elastyczne wsparcie przez cztery lata.

Jednocześnie zatwierdzony mandat negocjacyjny nie obejmuje kwestii związanych z budżetem, w szczególności dotyczących całkowitej kwoty finansowania oraz udziału dotacji i pożyczek. Kwestie te zostaną określone w wyniku negocjacji dotyczących śródokresowego przeglądu wieloletniego programu budżetowego UE na lata 2021-2027.

Tym razem Węgry nie zablokowały decyzji, a ukraiński fundusz powinien zostać ostatecznie zatwierdzony 1 lutego na szczycie UE. Jeśli Węgry nadal będą blokować pakiet o wartości 50 mld euro, pozostałe kraje UE przygotowują plan awaryjny o wartości do 20 mld euro.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
NBU rozważa dodatkowe opodatkowanie importu towarów niekrytycznych.

NBU rozważa dodatkowe opodatkowanie importu towarów niekrytycznych.

Następna wiadomość
Biały Dom zatwierdza konfiskatę 300 miliardów dolarów rosyjskich aktywów w celu odbudowy Ukrainy.

Biały Dom zatwierdza konfiskatę 300 miliardów dolarów rosyjskich aktywów w celu odbudowy Ukrainy.

Poprzednie główne tematy