UE i Mołdawia wpompowały trzy miliardy metrów sześciennych gazu do ukraińskich magazynów.

wtorek, 17 października, 2023
UE i Mołdawia wpompowały trzy miliardy metrów sześciennych gazu do ukraińskich magazynów.

Operator GTS przetransportował tę ilość gazu do Ukrainy od kwietnia do października bieżącego roku. Z przetransportowanego gazu 2,4 mld metrów sześciennych gazu w magazynach jest własnością zagranicznych firm.

Według danych GTSO Ukrainy, Słowacja stała się głównym motorem transportu gazu ziemnego z udziałem 45%. Gaz ziemny był również dostarczany z Węgier, Polski i szlaku transbałkańskiego (z Rumunii przez Mołdawię). Trasa trans-bałkańska została wykorzystana po raz pierwszy w tym roku, głównie do transportu gazu zamówionego przez zagranicznych handlowców do magazynowania w Ukrainie.

„Trzy miliardy metrów sześciennych gazu, które dotarły do Ukrainy od kwietnia, to odpowiedź zagranicznych firm na nasze wysiłki i oznaka zaufania do Ukrainy i ukraińskiej infrastruktury gazowej” – przekonuje Dmytro Lyppa, dyrektor generalny GTSO Ukraina.

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Czego potrzebują zagraniczne firmy, aby inwestować w ukraińską produkcję węglowodorów.

Czego potrzebują zagraniczne firmy, aby inwestować w ukraińską produkcję węglowodorów.

Następna wiadomość
USA zapewniają Ukrainę o swoim stałym wsparciu bez względu na okoliczności, a większość Ukraińców jest przekonana o niezależności tej pomocy od żądań reform.

USA zapewniają Ukrainę o swoim stałym wsparciu bez względu na okoliczności, a większość Ukraińców jest przekonana o niezależności tej pomocy od żądań reform.

Poprzednie główne tematy