Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Timothy Ash napisał, że nominacja Nikołaiczuka przez prezydenta Zełenskiego jest „jasnym sygnałem dla MFW, że chce on wprowadzić NBU z powrotem na ścieżkę reform

, lub zrobić wszystko, co konieczne, aby zawrzeć pokój z MFW po spotkaniu z Bidenem”.

Post navigation
Previous post

Usuwając przeszkodę na drodze do porozumienia z MFW, Rada Ukrainy zatwierdziła wczoraj projekt ustawy, która daje zewnętrznym doradcom władzę nad wyborem sędziów.

Next post

"To dobra wiadomość dla naszych międzynarodowych partnerów"