Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Senator USA Jim Risch, rankingowy republikanin w senackiej Komisji Stosunków Zagranicznych i współautor ustawodawstwa dotyczącego sankcji, powiedział, że tegotygodniowe porozumienie „zostało wynegocjowane bez udziału i zgody kluczowych sojuszników, takich jak Ukraina i Polska

, i nie gwarantuje ani jednej konkretnej konsekwencji, jeśli Rosja użyje Nord Stream 2 jako broni geopolitycznej, którą jest.” W odpowiedzi podsekretarz stanu Victoria Nulandm powiedziała wczoraj na przesłuchaniu Senackiej Komisji Stosunków Zagranicznych: „Niemcy podejmą działania na poziomie krajowym i będą naciskać na skuteczne środki na poziomie europejskim, w tym sankcje, w celu ograniczenia rosyjskich możliwości eksportowych w sektorze energetycznym”.

Post navigation
Previous post

Mimo, że rurociąg jest ukończony w 98%, dwupartyjna grupa waszyngtońskich ustawodawców

Next post

W Waszyngtonie, reprezentant Teksasu Michael McCaul, główny republikanin w Komisji Spraw Zagranicznych Izby, powiedział, że nie ma wątpliwości, iż Rosja "użyje gazociągu Nord Stream 2 jako broni przymusu przeciwko Ukrainie