Rząd Ukrainy wypełnił 72% zobowiązań wynikających z umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE.

poniedziałek, 27 marca, 2023
Rząd Ukrainy wypełnił 72% zobowiązań wynikających z umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE.

Rząd przedstawił raport z realizacji umowy stowarzyszeniowej na rok 2022, stwierdzając, że Ukraina wypełniła 72% zobowiązań wynikających z umowy z UE. Ogólny postęp realizacji wzrósł o 9%.

Według raportu Ukraina osiągnęła największą poprawę w następujących obszarach: własność intelektualna – 94%, zarządzanie finansami publicznymi – 90%, statystyka, i wymiana informacji – 96%, sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo i prawa człowieka – 91%, polityka humanitarna – 91%. Najgorsze postępy w realizacji odnotowano w zakresie ochrony praw konsumentów – 48% oraz współpracy finansowej i zapobiegania oszustwom – 24%.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości
UE usunęła Ukrainę z czarnej listy krajów, które nie walczą z korupcją.

UE usunęła Ukrainę z czarnej listy krajów, które nie walczą z korupcją.

Następna wiadomość
Ukraiński startup Promin Aerospace otrzymał pierwsze zamówienia przedpremierowe na kwotę 6,5 mln dolarów.

Ukraiński startup Promin Aerospace otrzymał pierwsze zamówienia przedpremierowe na kwotę 6,5 mln dolarów.

Poprzednie główne tematy