Rząd przyspieszył prywatyzację majątku państwowego.
czwartek, 8 września, 2022

Rząd przyspieszył prywatyzację majątku państwowego.

Rząd zmienił tryb przekazywania mienia w zarząd państwowy w ramach Funduszu Mienia Państwowego dla integralnych kompleksów majątkowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, które nie są ujęte w wykazie obiektów niepodlegających prywatyzacji lub własności państwowej, podano w Ministerstwie Gospodarki. Teraz inicjatywa przekazania takich obiektów będzie wspólna dla ich kierownictwa oraz Gabinetu Ministrów, Ministerstwa Gospodarki i Funduszu Mienia Państwowego. Jeśli organ, który zarządza aktywem, nie zgodzi się na propozycje przeniesienia w wyznaczonym terminie, zostaną one przekazane rządowi bez jego zgody. W następstwie tego aktywo zostanie jak najszybciej przekazane w zarząd SPF, z dalszym przygotowaniem do otwartej i konkurencyjnej aukcji.

Poprzednie wiadomości
Od początku roku ukraińskie towary uzyskały dostęp do rynków w sześciu krajach.

Od początku roku ukraińskie towary uzyskały dostęp do rynków w sześciu krajach.

Następna wiadomość
UE zapowiedziała zmniejszenie dostaw rosyjskiego gazu z 40% do 9%.

UE zapowiedziała zmniejszenie dostaw rosyjskiego gazu z 40% do 9%.

Poprzednie główne tematy