Regulator energetyczny zwiększył atrakcyjność ukraińskich magazynów gazu dla europejskich klientów.

wtorek, 9 kwietnia, 2024
Regulator energetyczny zwiększył atrakcyjność ukraińskich magazynów gazu dla europejskich klientów.

Państwowa Komisja Regulacji Energetyki (NCRECP), która zarządza regulacjami państwowymi w dziedzinie energetyki i usług komunalnych, zatwierdziła kilka zmian w Kodeksie Magazynowania Gazu i Wzorze Umowy Magazynowej. Odbiorcy mogą zamawiać pojemność magazynową gazu oddzielnie na podstawowy sezon pompowania i podstawowy sezon selekcji oraz na kilka miesięcy w jednym roku magazynowania.

Ponadto NCRECP wyeliminował krzywe wtrysku/wypływu gazu ziemnego. Zamiast tego wprowadzono praktykę zapewniania dostępu do magazynów gazu poprzez alokację przepustowości z prawem do magazynowania/wtrysku/odbioru takiej samej ilości gazu w ciągu każdej doby gazowej w odpowiednim okresie alokacji przepustowości.

Zmiany te zwiększą dochody z instalacji magazynowych w Ukrainie bez podnoszenia taryf.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Ukraina uruchamia akcelerator dla startupów wojskowych.

Ukraina uruchamia akcelerator dla startupów wojskowych.

Następna wiadomość
Międzynarodowy inwestor Aregy Group wycofał się ze wszystkich projektów w Ukrainie z powodu prób przejęcia korporacyjnego.

Międzynarodowy inwestor Aregy Group wycofał się ze wszystkich projektów w Ukrainie z powodu prób przejęcia korporacyjnego.

Poprzednie główne tematy