Rada UE przygotowuje pilny pakiet działań mających na celu obniżenie cen energii.
wtorek, 6 września, 2022

Rada UE przygotowuje pilny pakiet działań mających na celu obniżenie cen energii.

9 września ministrowie energii krajów Unii Europejskiej uzgodnią wspólne działania w kierunku zminimalizowania rekordowo wysokich cen gazu i energii elektrycznej. Jak podaje Politico, czeski rząd, który przewodniczy Radzie UE, jest zaangażowany w opracowanie paneuropejskiego planu. Czechy mają listę propozycji wszystkich krajów, które będą rozpatrywane na spotkaniu ministerialnym. Na przykład niektórzy członkowie UE zaproponowali ograniczenie cen gazu z „konkretnych jurysdykcji”, odnosząc się do Rosji. Innym z pomysłów jest wprowadzenie pułapów cenowych przez analogię do mechanizmu pułapu cen ropy naftowej, uzgodnionego przez kraje G7. Na porządku dziennym jest również opcja wyeliminowania powiązania cen energii elektrycznej z kosztem gazu. Inne prawdopodobne działania to ograniczenie nadmiernych zysków firm energetycznych, zmiany zasad handlu na giełdach energii oraz czasowe zawieszenie handlu derywatami energetycznymi.

Poprzednie wiadomości
Elektrownia atomowa w Zaporożu została odcięta od ukraińskiej sieci energetycznej.

Elektrownia atomowa w Zaporożu została odcięta od ukraińskiej sieci energetycznej.

Następna wiadomość
Cena gazu w UE wzrosła w ciągu jednego dnia o 30 proc.

Cena gazu w UE wzrosła w ciągu jednego dnia o 30 proc.

Poprzednie główne tematy