Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Projekt ustawy zakazującej używania plastikowych toreb na zakupy do wiosny przyszłego roku przeszedł wczoraj przez Radę

. Zgodnie z unijnymi standardami ekologicznymi, Ukraina zakazała sklepom dystrybucji cienkich plastikowych toreb, powszechnie używanych do noszenia zakupów spożywczych. Małe torebki używane do pakowania ryb i surowego mięsa będą wyłączone z zakazu do 2022 roku. W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy: „Każdy Ukrainiec zużywa rocznie około 500 plastikowych toreb. W UE liczba ta sięga średnio 90 toreb”.

Post navigation
Previous post

Uwaga redaktora:

Next post

Ukraina prowadzi negocjacje z inwestorami w sprawie budowy nowej rafinerii ropy naftowej i będzie partnerem w tym projekcie